Stichting NAF

Wat doet Stichting NAF?

Stichting NAF
• ondersteunt de organisatie van het jaarlijks terugkerende landelijke acrobatiekfestival met financiën, kennis en ervaring
• ondersteunt acrobatische initiatieven (speciale workshops, master classes, e.d.)
• stelt matten en longes beschikbaar in bruikleen voor trainingsgroepen

• beheert draaiboeken voor de festivals
• onderhoudt een adressenbestand van acrobaten
• legt een Europees artiestenbestand aan
• zet een acrobatiek-archief op van tekstueel en beeldend materiaal
• is aanspreekpunt voor onderwijs en ontwikkeling van de partner-acrobatiek in Nederland
• verstrekt informatie over allerlei acrobatiekaangelegenheden, zoals opleidingen, cursussen, voorstellingen, festivals
• onderhoudt contact met de organisatie voor jeugdcircussen en de twee HBO-circusopleidingen.

Wat wil Stichting NAF?
De succesvolle Nederlandse acrobatiekfestivals zouden enorm gebaat zijn bij structurele financiële middelen. Elk jaar weer nemen de organisatieteams financiële risico’s en moeten ze afwegingen maken tussen kwaliteit en haalbaarheid.
Het verwerven van lange-termijn-subsidies en/of sponsoring lijkt een moeilijk haalbare zaak. Daarom probeert St. NAF een financiële buffer op te bouwen, zodat er wat speelruimte is voor het organiseren van de festivals en andere acrobatiekinitiatieven.

Er bestaan in Nederland vele lesgroepen acrobatiek op uiteenlopend niveau, voor kinderen, jeugd en volwassenen. Het laatste decennium zijn de jeugdcircussen als paddestoelen uit de grond geschoten.
Er zijn inmiddels twee circusvakopleidingen in Nederland, Codarts Circus in Rotterdam en ACaPA (Fontys Academy for Circus and Performance Art) in Tilburg.
Wij willen de onderlinge contacten, samenwerking en doorstroom stimuleren tussen de:
• amateur- en professionele acrobatiekwereld
• jeugdcircussen, volwassenonderwijs en circusopleidingen

Partneracrobatiek is geen bezigheid die alom bekend is. Het is laagdrempelig: bijna iedereen kan acrobatiek beoefenen. Het is een unieke combinatie van fysieke inspanning, motoriek, samenwerking en presentatie, waarbij het competitieve element ontbreekt.
Stichting NAF wil deze acrobatiek meer landelijke bekendheid geven.

Bestuur en formele gegevens
Stichting NAF (Nationale Akrobatiek Federatie) heeft een bestuur dat is samengesteld uit vertegenwoordigers uit heel Nederland.

Voorzitter: Roos de Groen, Amsterdam
Penningmeester: Yvonne Lagerwey, Arnhem
Secretaris: Marco van Zanten, Amsterdam
Overige leden: Jeanette Brandsma, Groningen
Carolien Paters, Utrecht
Folkert van Rijswijk, Delft/Rotterdam
Vincent Vos, Amersfoort
Jochen Bilderbeek, Rotterdam
Postadres: Stichting NAF
Jacobus Willemspad 8
1034 VX Amsterdam
Tel: 06 144 823 40
E-mail: info@stichtingnaf.nl
Banknr: NL26 INGB 0005 1325 01
KvK: 41210481